Centrum Onkologii „Delta Med”: diagnostyka i leczenie we Lwowie

Ilustracja / Svetlina: z otwartych drzwi

Choroby onkologiczne plasują się obok poziomu umieralności wśród dorosłej populacji, narażając choroby związane z sercem.

Choroby onkologiczne należą do najpoważniejszych, najtrudniejszych do diagnozowania i leczenia. Jednak dzięki obecnym metodom i protokołom znacznie wzrosła możliwość skutecznego leczenia i poprawy jakości życia pacjentów. Lwowskie Centrum Onkologii „Delta Med” świadczy doskonałe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych.

Korzyści dla centrum onkologicznego Delta Med

Obecne centrum onkologii lwowskiego Vikorist posiada najnowocześniejsze możliwości diagnostyczne, które pozwalają wykryć chorobę we wczesnym stadium. Centrum będzie świadczyć następujące usługi diagnostyczne:

  • PET-CT;
  • MRI;
  • Ultradźwięk;
  • badania laboratoryjne.

Wszystko to zapewni dokładność i skuteczność diagnostyki.

„Delta Med” ustaliła protokoły leczenia, które zostały fragmentaryczne i z powodzeniem są stosowane w Izraelu. Protokoły te opierają się na nowym podejściu do chemioterapii, radioterapii i chirurgii.

Onkolodzy pracujący w ośrodku posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe. Regularnie przechodzą staże i szkolenia za kordonem, co pozwala im wdrażać w swojej praktyce najbardziej zaawansowane techniki.

Centrum Onkologii

Zintegrowane podejście

Leczenie w Delta Med opiera się na podejściu zintegrowanym, które obejmuje nie tylko opiekę medyczną, ale także wsparcie psychologiczne, zalecenia dietetyczne i programy rehabilitacyjne. Na wizytę do onkologa można umówić się telefonicznie lub poprzez formularz on-line na stronie internetowej ośrodka. Dla każdego dostępna jest także konsultacja online z onkologiem. Konsultacje przeprowadzane są zarówno dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą, jak i dla osób z grupy ryzyka konieczności wykonania badań przesiewowych w kierunku nowotworu.

Onkolog przeprowadza z pacjentem szczegółowy wywiad, zbiera wywiad, przeprowadza badanie oraz wykonuje niezbędne badania diagnostyczne. Dla pacjentów z grup ryzyka prowadzone są indywidualne programy badań przesiewowych, które pozwalają na wczesne wykrycie obrzęku i wczesnych stadiów nowotworu. Na podstawie tych danych lekarz opracowuje indywidualny plan leczenia, który uwzględnia cechy organizmu pacjenta, etap choroby i inne istotne czynniki.

Choroby onkologiczne plasują się obok poziomu umieralności wśród dorosłej populacji, narażając choroby związane z sercem.

Jednak wczesne wykrycie obrzęku i obrzęku we wczesnych stadiach znacznie zwiększa szanse na skuteczne leczenie i zapobiegnięcie postępowi choroby.

Rating
( No ratings yet )
Elite Strefa Kobiet